Kunsthistoriker mag.art. (2006); ph.d. i teologi (2018).

 

Mit forskningsfelt er placeret i et skæringspunkt mellem arkitektur, arkitekturteori, teologi og filosofi. Arkitektur er en kunstart, og hvis kunsten er menneskers “nøgle til det ufattelige rum”, jf. forsidens citat af Per Kirkeby, gælder det også arkitekturværker. De er potentielt instrumenter, der kan lede os ind i en stadigt dybere forståelse af tilværelsen. I kirkebygninger, der har været et centralt forskningsemne for mig, er arkitekturens muskulatur ofte taget i brug på en særligt potent måde. Det gør dem til kraftfulde instrumenter: de kan stimulere nærvær og eftertanke og ad den vej give os nye øjne at se med. Kirkebygninger kan fungere som arkitektoniske laboratorier, der giver os en klarere forståelse for og lader os opøve en generel evne til at iagttage og fornemme rum i arkitektur, landskabsarkitektur og natur. Min forskning i arkitektur er således ikke begrænset til sakralarkitektur, men breder sig energisk over mange af arkitekturens genrer og over vidt forgrenede typer af rum.  

Min forskning formidles og videreudvikles på flere platforme. Foruden en ph.d.-afhandling om den erfaringsdannelse og i sidste ende nytænkning, som arkitektur kan være med til at stimulere, har jeg skrevet artikler, der på forskellig måde belyser dette forhold. Desuden formidler jeg min forskning mundtligt i undervisningsforløb, foredrag mv. Som retræteleder guider jeg til, hvordan rum kan bruges som redskaber i refleksiv/meditativ praksis.

 

Redaktionsmedlem, Kritisk Forum for Praktisk Teologi

Medlem af det interdisciplinære debatfællesskab Tænketanken Eksistensen.

 

Interview i Vårt Land 4. juni 2020 

Interview Folkekirken.dk

Interview i Kristeligt Dagblad marts 2018.

Kommende arrangementer