Arkitekturformidling

Undervisning, forelæsninger og konsulentvirksomhed i feltet mellem arkitektur, idéhistorie og teologi.

Konsulent

     Arkitektur- og kunstfaglig konsulent ved fornyelser af kirkerum (arkitektur, billedkunst).

     Konsulent og inspirator vedr. kropslige rituelle praksisser i naturens og arkitekturens rum

 

Underviser, forelæser

     Formidling af arkitektur – værker, arkitekturhistorie og – teori

     Samspillet mellem rum, krop og bevidsthed

 

Retræteleder